Well-Fixed Asset Software

Enriched assets information.

Well-Fixed Asset Software

The solution for your Fixed-assets Management.

MB Tech Co.,Ltd.
Fixed-Asset Expert

จำหน่ายสินค้าและบริการคอมพิวเตอร์ทางด้านโปรแกรมบริหารธุรกิจการจัดการทาง ด้านบัญชีคอมพิวเตอร์เจ้าของและผู้พัฒนา โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ถาวร Well-Fixed Assets Software ระบบการบริหารจัดการทางด้านสินทรัพย์ การควบคุม ตรวจนับทรัพย์สิน Checking Assets อุปกรณ์บาร์โค้ด ให้บริการที่ปรึกษา วางระบบบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปครบวงจร โปรแกรมบริหารงานด้านบัญชีและ ด้านการผลิต Exact ERP

โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ถาวร

Well-Fixed Asset Software

WELL- FIXED ASSET เป็นโปรแกรมที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์แทนเจ้าหน้าที่ โดยโปรแกรมมีหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดสามารถเรียกออกมาใช้งานและแก้ไขได้ง่ายโดยใช้ขั้นตอนพิเศษ คือ Asset View, Group View

ป้อนข้อมูลง่าย

ระบบถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูลและการดูแลแก้ไขข้อมูลเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ประหยัดเวลา ในการปฏิบัติงาน

ระบบคิดค่าเสื่อมราคา

ระบบจะคิดค่าเสื่อมราคาเป็นวัน โดยจะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่เริ่มใช้หรือหลังวันที่เริ่มใช้ก็ได้

ระบบรายงาน

มีรายงานที่สามารถแนบกับงบดุลเพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้เลย

ครอบคลุมทุกรายละเอียดการจัดการทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติม

เรามีลูกค้าที่เชื่อมั่นเรากว่า 300 บริษัท